Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô thị hải hà 17/10/2021
2 Thanh Nguyen 17/10/2021
3 TRẦN THỊ LOAN 17/10/2021
4 Ngô thị hải hà 17/10/2021
5 TRẦN THỊ LAN 17/10/2021
6 Nguyễn Thanh Đích 17/10/2021
7 NGUYỄN THỊ HỒNG 17/10/2021
8 Nguyễn Trần Thảo Trúc 17/10/2021
9 TRẦN ANH TUẤN 17/10/2021
10 PHẠM THỊ BẠC 17/10/2021 20/10/2021