Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
3 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
4 TRẦN PHƯƠNG 24/01/2022
5 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
6 nguyễn thị thu trang 24/01/2022
7 LÊ BÁ TÙNG 24/01/2022 14/02/2022
8 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
9 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 03000 24/01/2022 25/01/2022
10 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 24/01/2022 27/01/2022