Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THẾ VƯƠNG 21/01/2022
3 Nguyễn Thị Thúy Kiều 21/01/2022
4 HOÀNG TRUNG HÒA 21/01/2022
5 Vũ Lê Minh Mẫn 21/01/2022
6 HUỲNH THỊ MỸ DUNG 21/01/2022
7 THAI THI KIM QUY 21/01/2022
8 Võ Thị Tuyết Nga 21/01/2022
9 Nguyễn Thị Thu Loan 21/01/2022
10 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 21/01/2022