Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Ngọc Nguyên 25/05/2022
3 NGUYỄN NGỌC VINH 25/05/2022
4 ĐẶNG PHỤNG NHI 25/05/2022
5 TRẦN THÁI HIỀN 25/05/2022
6 Lê Thị Thanh Thi 25/05/2022
7 Trần Thị Phương Thảo 25/05/2022
8 Bùi Ngọc Nguyên 25/05/2022
9 Công Ty TNHH Nhôm Kính Gia Bảo 25/05/2022
10 Trần Thị Ngọc Thanh 25/05/2022