Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỪNG 18/01/2022
3 NGUYỄN TUẤN VIỆT 18/01/2022 08/02/2022
4 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 18/01/2022
5 Phan Thành Luật - Lê Thị Tâm 18/01/2022 08/02/2022
6 Trịnh Ngọc Nam 18/01/2022
7 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG 18/01/2022 19/01/2022
8 NGUYỄN CÔNG TIẾN - NGUYỄN KHOA DIỆU TIÊN 18/01/2022 08/02/2022
9 LƯƠNG VĨNH HẠNH 18/01/2022 21/01/2022
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/01/2022 25/01/2022