Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ ĐẶNG ĐỨC HUY 18/09/2019 19/09/2019
2 LÊ THỊ KIM 18/09/2019
3 NGUYỄN VĂN BẢO 18/09/2019 30/10/2019
4 TẠ NGỌC VĂN 18/09/2019
5 HTX VT VÀ DL THANH SƠN 18/09/2019 20/09/2019
6 Hợp tác xã vận tải số 28 18/09/2019
7 NGUYỄN HỒNG HẢI 18/09/2019
8 NGUYỄN THỊ THỦY 18/09/2019 25/09/2019
9 Nguyễn Tấn Hùng 18/09/2019 10/10/2019
10 HTX VẬN TẢI THIÊN PHÁT 18/09/2019 30/09/2019