Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Thị Chiên 29/07/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 29/07/2021
3 VŨ VĂN ĐẠI 29/07/2021
4 NGUYỄN DANH VIỆT ANH 29/07/2021
5 Huỳnh Hữu Hà 29/07/2021
6 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 29/07/2021
7 NGUYEN THI MY DUNG 29/07/2021
8 LÊ VĂN THẢO 29/07/2021
9 TRẦN DƯƠNG THẢO 29/07/2021
10 Phạm Phú Hiếu Tâm 29/07/2021