Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH PHƯƠNG 24/10/2021
3 NGUYỄN THỊ LINH 24/10/2021
4 Hà Minh 24/10/2021
5 NGUYỄN VĂN TÂM 24/10/2021
6 Nguyễn Thị Nga 24/10/2021
7 NGUYỄN HỒNG PHONG 24/10/2021
8 Nguyễn Văn Thạo 24/10/2021
9 NGUYỄN HỒNG PHONG 24/10/2021
10 Lê thị thu trinh 24/10/2021