Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG KHÁNH PHÁT 03/12/2021
3 Nguyễn Thanh Trí 03/12/2021
4 ĐỖ THỊ PHI TUYỀN 03/12/2021
5 ĐỖ THỊ PHI TUYỀN 03/12/2021
6 Nguyễn Hồng Thọ 03/12/2021
7 TRẦM LỆ KHANH 03/12/2021
8 Phạm Thị Kim Ngân 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/12/2021
10 Lưu Quang Vinh 03/12/2021