Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRỊNH THỊ HẰNG 20/06/2021
2 PHAN DINH NAM 20/06/2021
3 Trần Thị Thùy Trang 20/06/2021
4 Trần Thị Bé Vui 20/06/2021
5 Phạm Thị Kim Dung 20/06/2021 23/06/2021
6 TRƯƠNG VĂN THANH BÌNH 20/06/2021
7 Nguyễn Duy Khánh 20/06/2021 23/06/2021
8 Nguyễn Phùng Quốc 20/06/2021
9 TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO 20/06/2021 23/06/2021
10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/06/2021 23/06/2021