Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DAO THI HONG HOA 28/10/2021
3 PHẠM THỊ PHƯƠNG 28/10/2021
4 Nguyễn Bùi Kim Ngọc 28/10/2021 03/11/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 28/10/2021
6 Thạch Rít Thi 28/10/2021
7 Nguyễn Mạnh Hải 28/10/2021
8 LÊ TRƯỜNG VŨ 28/10/2021
9 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG TUYỀN 28/10/2021
10 Thạch Rít Thi 28/10/2021