Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM THỦY TÙNG 28/11/2020 01/12/2020
2 Trần Thị Thương 28/11/2020 01/12/2020
3 Phạm Thị Hằng 28/11/2020 01/12/2020
4 PHẠM THỊ THANH THỦY 28/11/2020 01/12/2020
5 Trần Thị Thương 28/11/2020 01/12/2020
6 LAM NGOC YEN 28/11/2020 01/12/2020
7 Trần Thị Cát Tường 28/11/2020
8 NGUYỄN THANH TÙNG 28/11/2020
9 Lâm Thị Kiều Vân 28/11/2020
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THE YOUTH 28/11/2020