Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH CAO DUNG 24/11/2020 27/11/2020
2 TRƯƠNG VÂN TRƯỜNG 24/11/2020 01/12/2020
3 Trịnh Như Nguyên 24/11/2020 24/12/2020
4 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 24/11/2020 27/11/2020
5 Nguyễn Thị Thu 24/11/2020 24/12/2020
6 Bùi Mạnh Hà - Phạm Thị Xuân Mai 24/11/2020 08/12/2020
7 CÔNG TY TNHH HÂN HÂN COSMETICS 24/11/2020 26/11/2020
8 TRƯƠNG VÂN TRƯỜNG 24/11/2020 01/12/2020
9 Phùng Thị Kim Hoa 24/11/2020 24/12/2020
10 Trịnh Như Nguyên 24/11/2020 24/12/2020