Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ XUÂN THỦY 27/10/2021 28/10/2021
3 VÕ TRUNG DŨNG 27/10/2021 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Điểm 27/10/2021
5 BÙI VĂN CƯ 27/10/2021
6 TRẦN NGUYỄN CÔNG LÝ 27/10/2021
7 Nguyễn Thị Điểm 27/10/2021
8 Cao Ánh Nguyệt 27/10/2021
9 Nguyễn Thị Minh Hà 27/10/2021
10 Trần Công Minh Nhật 27/10/2021