Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THỊ NHUNG 29/05/2022
3 Công ty TNHH May Mặc Huy Gia Phú 29/05/2022
4 Nguyễn Phan Bảo Trấn 29/05/2022
5 NGUYỄN VĂN LỢI 29/05/2022
6 Nguyen Thi Bao Trinh 29/05/2022
7 NGUYỄN THỊ LUYẾN 29/05/2022
8 Đoàn Lê Minh Thảo 29/05/2022
9 QUAN HÁ 29/05/2022
10 TRẦN THỊ THU THẢO 29/05/2022