Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỒ TRUNG TÍN 22/09/2021 27/09/2021
2 Bùi Lê Hoài Linh 22/09/2021 27/09/2021
3 ĐINH TRẦN THÁI SƠN 22/09/2021 24/09/2021
4 VÕ HIẾU UYÊN LINH 22/09/2021 27/09/2021
5 PHẠM TRỌNG TÍN 22/09/2021
6 Phan Quốc Bảo 22/09/2021 29/09/2021
7 NGUYỄN HỮU CẢNH 22/09/2021
8 Nguyễn Thị Minh Thùy 22/09/2021
9 NGUYỄN THỊ THI THI 22/09/2021
10 TRƯƠNG THỊ QUÝ 22/09/2021 27/09/2021