Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG VĂN KHÁNH 06/12/2021
3 PHAN THỊ VIÊN 06/12/2021
4 Phạm Thị Mỹ Lợi 06/12/2021
5 KIM THỊ HẰNG NGA 06/12/2021
6 Lê Thị Thể 06/12/2021
7 Trinh Kieu Hanh 06/12/2021
8 ĐINH THỊ KIM HỒNG 06/12/2021
9 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RISING TIME 06/12/2021
10 bùi thị quế linh 06/12/2021