Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Huỳnh Nhật Tuấn 24/01/2022
5 PHẠM THỊ DUNG 24/01/2022
6 Phan Lê Thanh Nhàn 24/01/2022
7 Trần Thanh Nga 24/01/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/01/2022
9 Đỗ Phương Thảo 24/01/2022 28/01/2022
10 NGUYỄN NGỌC THÚY VY 24/01/2022 25/01/2022