Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Vũ Đức 07/12/2021
3 Lê Thị Đặng 07/12/2021
4 Bùi Thị Ngọc Yến 07/12/2021
5 DƯƠNG THỊ KIM PHỐ 07/12/2021
6 Phan Long Tuấn 07/12/2021
7 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 07/12/2021
8 Hoàng Thị Chuyên 07/12/2021
9 Trần Thị Linh Trang 07/12/2021
10 DƯƠNG THỊ KIM PHỐ 07/12/2021