Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Tuyết Nhi 03/12/2021
3 Phan Hoàng Lan 03/12/2021
4 Công Ty TNHH Higg Solar 03/12/2021
5 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 03/12/2021
6 ĐẶNG THỊ TUYẾT LINH 03/12/2021
7 Võ Thị Kiều Trinh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH NAM PHƯỚC 03/12/2021
9 Đỗ Sơn Tuyền 03/12/2021
10 VŨ NGUYỄN CÔNG PHÚC 03/12/2021