Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 NGÔ TRẦN VŨ HỒNG QUANG 16/05/2022
4 Nguyễn Phúc Tạo 16/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV-XD HÒA PHÁT 16/05/2022
6 PHƯƠNG HUY TÙNG 16/05/2022
7 Vũ Minh Duyên 16/05/2022
8 NGUYỄN SĨ TRỌNG 16/05/2022 30/05/2022
9 Trần Phụng Bình 16/05/2022
10 Mai Thị Thùy Dung 16/05/2022 29/06/2022