Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Tâm 25/05/2022
3 Hồ Hoàng Trường 25/05/2022
4 Lê Nguyễn Kiều Minh 25/05/2022
5 LƯƠNG HUỆ KHANH 25/05/2022
6 Hồ Hoàng Trường 25/05/2022
7 Phạm Thị Ánh Nga 25/05/2022
8 Đinh Thị Thanh Huyền 25/05/2022
9 TRẦN HOÀNG NAM 25/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 25/05/2022