Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ĐỨC QUÍ 21/01/2022
3 NGUYỄN THỊ GẤM 21/01/2022
4 NGUYỄN THỊ GẤM 21/01/2022
5 TRƯƠNG VÕ HUYỀN TRÂN 21/01/2022
6 PHẠM NAM QUỐC 21/01/2022
7 Mạc Trung Dũng 21/01/2022
8 Văn Minh Tuấn 21/01/2022
9 TRẦN VĂN THI 21/01/2022
10 TRỊNH QUỐC THẮNG 21/01/2022 26/01/2022