Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đình Quyền 25/10/2021
3 Lê khắc thông 25/10/2021
4 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 25/10/2021
5 ĐẶNG THỊ LỆ THU 25/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HẠNH TIÊN 25/10/2021
7 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 25/10/2021
8 NGUYỄN THU HẰNG 25/10/2021 15/11/2021
9 TRÌNH THỊ KIM NGUYỆT 25/10/2021 15/11/2021
10 NGUYỄN VĂN KHỞI 25/10/2021