Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ CẨM TÚ 29/10/2020
2 Lê Thị Thùy Dương 29/10/2020
3 Lê Loan Hà 29/10/2020
4 NGUYỄN VĂN HOÀNG - PHAN NGỌC QUÍ 29/10/2020 13/11/2020
5 HỒ ĐẮC PHƯƠNG ANH 29/10/2020
6 BÙI THỊ LOAN 29/10/2020
7 Trương Tú Trinh 29/10/2020
8 TÔ NGHĨA VÂN KHÁNH 29/10/2020
9 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 29/10/2020 06/11/2020
10 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 29/10/2020 06/11/2020