Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 LƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ 16/05/2022
4 HỒ VĂN MẢNH 16/05/2022
5 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất TTP 16/05/2022
6 ĐỖ QUỐC HUY 16/05/2022
7 LÂM BỘI MINH 16/05/2022 30/05/2022
8 NGÔ TRẦN VŨ HỒNG QUANG 16/05/2022
9 Nguyễn Phúc Tạo 16/05/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV-XD HÒA PHÁT 16/05/2022