Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 dương đắc năm 16/05/2022
3 Lưu Mẫn Huê 16/05/2022
4 Lâm Mỹ Phương 16/05/2022
5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM 16/05/2022
6 TRẦN VIỆT BẢO CHÂU 16/05/2022
7 Vũ Kỳ Nam 16/05/2022
8 LÊ TRỌNG BẢO 16/05/2022
9 Phan Chấn Phong 16/05/2022
10 Vũ Kỳ Nam 16/05/2022