Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đỗ Văn Thịnh 14/05/2021 17/05/2021
2 PULLMAN SAIGON CENTRE-DHL 14/05/2021 18/06/2021
3 PULLMAN SAIGON CENTRE-DHL 14/05/2021 18/06/2021
4 NGUYỄN ĐĂNG THỤC 14/05/2021 19/05/2021
5 MASTER OF M.V ANSAC WYOMING-DHL 14/05/2021 18/06/2021
6 MASTER OF M.V ANSAC WYOMING-DHL 14/05/2021 18/06/2021
7 CHI NHÁNH CÔNG TY CPQT - TIC 14/05/2021
8 CTY TNHH BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN 14/05/2021
9 HUỲNH VĂN HIỆP 14/05/2021 04/06/2021
10 Phạm minh Thuận 14/05/2021