Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ CÁNH 23/10/2021
3 Phạm Thị Mỹ Trang 23/10/2021
4 LÊ NGỌC TUYỀN - 0909371448 23/10/2021 25/10/2021
5 PHẠM VĂN HÀ 23/10/2021 28/10/2021
6 LÊ VĂN THÀNH - TRƯƠNG THỊ DUNG 23/10/2021 08/11/2021
7 Phạm gia Bảo 23/10/2021 28/10/2021
8 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
9 Lê Hùng Thịnh 23/10/2021 28/10/2021
10 CAO THÀNH LIÊM 23/10/2021 27/10/2021