Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT LINH 08/12/2021
3 Trần Thị Bích Hà 08/12/2021
4 Hoàng Thị Hoài Thương 08/12/2021
5 NGUYỄN THẾ HIỆP 08/12/2021 23/12/2021
6 Trần Thị Dung 08/12/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 08/12/2021
8 Phạm Thị Mỹ Linh 08/12/2021 13/12/2021
9 NGUYỄN THẾ HIỆP 08/12/2021 23/12/2021
10 NGUYỄN THỊ LỚN 08/12/2021 12/01/2022