Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 30/11/2021
3 TRẦN THỊ HẢI NAM 30/11/2021
4 Tạ Thị Kim Ngân 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/11/2021
6 LÊ ANH HOÀNG 30/11/2021
7 Võ Phương Trinh 30/11/2021
8 châu anh huyền 30/11/2021
9 TRẦN QUỐC HUY 30/11/2021
10 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 30/11/2021