Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯ VĂN THƯỜNG 19/01/2022
3 NGUYỄN THỊ YẾN THU 19/01/2022
4 Hồng Thị Phương Thảo 19/01/2022
5 NGUYỄN THỊ KIM MAI 19/01/2022
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/01/2022
7 CTY TNHH TM DV VT Việt Hà 19/01/2022 24/01/2022
8 Nguyễn Quốc Thịnh 19/01/2022 28/01/2022
9 LÊ THỊ HẠNH HOA 19/01/2022 28/01/2022
10 LÊ THỊ HẠNH HOA 19/01/2022