Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Sao Việt 18/05/2022 17/06/2022
3 Đoàn Văn Thành 18/05/2022
4 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
5 TRẦN NHẬT THÀNH 18/05/2022 23/05/2022
6 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa 18/05/2022 17/06/2022
7 Vũ Ngọc Phương Uyên 18/05/2022
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÚ VINA 18/05/2022
9 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
10 Nguyễn Thị Thùy Duyên 18/05/2022