Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 trần yến 18/05/2022 08/06/2022
3 Hô Vũ Bảo Huy 18/05/2022 25/05/2022
4 Lại Trọng Hiển 18/05/2022 18/05/2022
5 TRẦN MINH HÀ 18/05/2022 23/05/2022
6 Bùi Thị Loan 18/05/2022 20/05/2022
7 Lâm Hồng thúy 18/05/2022
8 NGUYỄN THU HUYỀN 18/05/2022
9 Trần Tiến Dũng 18/05/2022
10 VÕ THANH TOÀN 18/05/2022 23/05/2022