Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Việt Kinh Luân 20/07/2019
2 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI QUẬN 3 20/07/2019 24/07/2019
3 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/07/2019 24/07/2019
4 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/07/2019 01/08/2019
5 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/07/2019 24/07/2019
6 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/07/2019 24/07/2019
7 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 20/07/2019 01/08/2019
8 HTX DV VT HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH SỐ 9 20/07/2019 24/07/2019
9 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 7 20/07/2019 24/07/2019
10 HỒ LÊ BẢO NGỌC 20/07/2019