Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Viết Thanh 24/10/2020
2 Trần Thị Thanh Thanh 24/10/2020 13/12/2020
3 Bùi Thị Mỹ Khanh 24/10/2020
4 HUỲNH ÚT HÂN 24/10/2020
5 DƯƠNG THỊ HỒNG DIỆU 24/10/2020
6 VÕ KHÁNH HƯNG 24/10/2020
7 PHẠM ANH TUẤN 24/10/2020
8 NGÔ ĐÌNH ĐIỂN 24/10/2020
9 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 24/10/2020
10 Nguyễn Quốc Toản 24/10/2020 06/11/2020