Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Kim Huyền 18/05/2022
3 NGÔ TẤN DŨNG 18/05/2022
4 Bùi Thái Trường 18/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÂN AN 18/05/2022
6 Võ Thị Thanh Thúy 18/05/2022
7 đường Tố Phương 18/05/2022
8 công ty TNHH đầu Tư Thương Mại TNP 18/05/2022
9 Chung Sùng Lạc 18/05/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM CHI 18/05/2022