Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 27/01/2022
4 Trát Thị Thanh Lan 27/01/2022
5 Nguyễn Viết Thanh 27/01/2022
6 Nguyễn Viết Thanh 27/01/2022
7 NGUYỄN THANH THẢN 27/01/2022 17/02/2022
8 Phạm Hồng Quang 27/01/2022
9 Dinh Thi Xuan Huong 27/01/2022
10 LÊ THỊ MỸ LỆ 27/01/2022