Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thị Trúc My 07/12/2021
3 NGÔ VĂN BÌNH 07/12/2021
4 Bùi Thị Loan 07/12/2021
5 DUONG ANH DAO 07/12/2021
6 Lê Thị Xuân Tuyến 07/12/2021
7 LE THI VU HANG 07/12/2021
8 Nguyễn Thị Tân 07/12/2021
9 Đinh Huỳnh Kim Ngân 07/12/2021
10 Đinh Thị Trúc My 07/12/2021