Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 22/09/2021
2 Thái Việt Trinh 22/09/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 22/09/2021
4 Nguyễn Trung Thành 22/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 22/09/2021
6 NGUYỄN THỊ ĐỢI 22/09/2021
7 Trần Thị Ngọc Diệp 22/09/2021
8 Trần Minh Phương 22/09/2021
9 NGÔ PHAN MINH THẮNG 22/09/2021
10 Trương Hoàng Quân 22/09/2021