Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HOÀNG THANH TUYỀN 21/09/2019
2 LÊ THỊ BẠCH PHƯỢNG 21/09/2019 26/09/2019
3 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 21/09/2019 25/09/2019
4 HTX VẬN TẢI LỘC PHÁT 21/09/2019 25/09/2019
5 BÀNH LỆ DOANH 21/09/2019
6 VÕ THỊ THIÊM - PHAN THỊ THANH PHƯỢNG 21/09/2019 28/10/2019
7 HTX VẬN TẢI DU LỊCH TAXI ĐẤT THÉP 5 21/09/2019 25/09/2019
8 HUỲNH NGỌC TẢI 21/09/2019 26/09/2019
9 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG TRUNG (Đ/d Lê Minh Khánh) 21/09/2019 18/10/2019
10 NGUYỄN THỊ THU HÀ - LÊ THỊ THU HẰNG - LƯU THỊ TUYỀN 21/09/2019 28/10/2019