Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
3 Phùng Quỳnh Trang 18/05/2022
4 CHÂU TRẦN MỸ NGỌC 18/05/2022
5 NGUYỄN THANH NHƯ Ý 18/05/2022
6 phạm phan phương hà 18/05/2022
7 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
8 Phạm Quang Huy 18/05/2022
9 NGUYỄN THANH HIỀN 18/05/2022
10 PHUONG LE-DHL 18/05/2022 03/06/2022