Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀO TRỌNG HIẾU 19/01/2022
3 TRẦN THỊ HUỆ 19/01/2022
4 ĐINH VĂN TIỀN 19/01/2022 09/02/2022
5 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 19/01/2022
6 LÊ TRẦN THANH MAI 19/01/2022 28/01/2022
7 HUỲNH ANH CHƯƠNG 19/01/2022 20/01/2022
8 NGUYỄN THANH TÂN 19/01/2022
9 NGUYỄN THỊ YẾN THU 19/01/2022 24/01/2022
10 Nguyễn Châu Hồng Hà 19/01/2022 28/01/2022