Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Sang 17/05/2022
3 Nguyễn Bảo Truyền 17/05/2022
4 NGUYỄN VIỆT THÀNH 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH MTV NEWSUN 17/05/2022
6 Trần Đình Nam 17/05/2022
7 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17/05/2022
8 Trần Đình Nam 17/05/2022
9 LƯU THỊ NGỌC 17/05/2022
10 LÊ THỊ THANH CHÂU 17/05/2022