Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 GIÁP VĂN TRÍ 16/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THU 16/05/2022
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/05/2022
5 LÊ THANH CHUNG 16/05/2022
6 Lê tuấn đạt 16/05/2022
7 TRƯỢNG THỊ HỒNG NHUNG 16/05/2022
8 HUỲNH QUỐC ĐÔNG 16/05/2022
9 VŨ VĂN THỌ 16/05/2022
10 TRẦN DIỄM THÚY 16/05/2022