Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Hùng Thịnh 21/10/2021
2 Trương Thị Quỳnh Như 21/10/2021
3 ĐINH MINH LIÊM 21/10/2021
4 Nguyễn Thanh Sang 21/10/2021
5 CAO XUÂN VIỆT 21/10/2021
6 Đoàn Thị Hoan 21/10/2021
7 Nguyễn Hồng Thơm 21/10/2021
8 LÊ THỊ HẠNH HOA 21/10/2021
9 TRẦN HOÀNG NGUYỆT 21/10/2021
10 PHẠM VĂN NGUYỄN 21/10/2021