Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị hương 20/05/2022
3 Mai Thị Nga 20/05/2022
4 Phạm nguyễn Thanh Trúc 20/05/2022
5 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 20/05/2022
6 CÔNG TY TNHH GPC VN 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Thanh 20/05/2022
8 TRẦN THỊ THUẬN 20/05/2022
9 Huỳnh Quốc Nam 20/05/2022
10 CÔNG TY TNHH VFC 20/05/2022