Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀO VŨ ĐĂNG QUANG 17/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THU THỦY 17/01/2022 20/01/2022
4 NGUYỄN MINH QUÂN 17/01/2022 20/01/2022
5 Bùi Thị Loan 17/01/2022 20/01/2022
6 Trần Thị Kim Xuân 17/01/2022 18/01/2022
7 nguyễn thị thu trang 17/01/2022
8 Trương Văn Sinh 17/01/2022
9 NGUYỄN VĂN AN 17/01/2022 28/02/2022
10 CÔNG TY TNHH XD HẢI TIẾN 17/01/2022 20/01/2022