Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
3 Nguyễn Thị Kim Trâm 26/10/2021
4 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
5 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
6 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Tình 26/10/2021
8 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
9 CÔNG TY CỞ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC 26/10/2021 05/11/2021
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 26/10/2021