Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Gia Cát Anh 20/01/2022
3 Trần Lê Tuấn Huy 20/01/2022
4 MAI PHƯỚC HƯỞNG 20/01/2022 01/02/2022
5 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/01/2022
6 PHẠM NGUYỄN KIỀU CHINH 20/01/2022
7 Trần Nhựt Trường 20/01/2022
8 NGUYỄN VĂN NO 20/01/2022 04/03/2022
9 NGUYỄN THỊ THI THI 20/01/2022
10 NGUYỄN VĂN NO 20/01/2022 04/03/2022